Krátké seznámení s historií společnosti.
Informace o společnosti Milan Veselý - zasílatelství.
Přehled destinací (cílových míst) společnosti Milan Veselý - zasílatelství.
Seznámení se sídlem společnosti Milan Veselý - zasílatelství, jeho umístění na orientační mapce.
Nejaktuálnější a úplné kontaktní informace společnosti Milan Veselý - zasílatelství.

.. destinace.

Kromě přeprav v rámci České republiky jsou zajišťovány přepravy prakticky do všech destinací evropského kontinentu se specializací na přepravy do sousedních zemí, Německa a zemí Beneluxu. Firma je samozřejmě schopna přepravovat zboží i do jiných oblastí světa za využití kombinované dopravy. Pro kvalitní logistické zajištění přepravních potřeb zákazníků firma Milan Veselý - zasílatelství spolupracuje s celou řadou tuzemských i zahraničních spedičních organizací. Dobrou vizitkou firmy je, že pro některé organizace v ČR a SRN zajišťuje kompletní dopravní servis.

 

©
Milan Veselý-zasílatelství
2005
design..databoss