Krátké seznámení s historií společnosti.
Informace o společnosti Milan Veselý - zasílatelství.
Přehled destinací (cílových míst) společnosti Milan Veselý - zasílatelství.
Seznámení se sídlem společnosti Milan Veselý - zasílatelství, jeho umístění na orientační mapce.
Nejaktuálnější a úplné kontaktní informace společnosti Milan Veselý - zasílatelství.

.. činnost firmy.

Základní oborem podnikání firmy Milan Veselý - zasílatelství je provozování vnitrostátního a mezinárodního zasílatelství. Pro zajišťování dopravních služeb jsou najímány dopravní prostředky jak od velkých dopravců, tak i od malých soukromých podnikatelů působících v dopravě. Disponujeme vozovým parkem dopravních prostředků pro přepravy o užitných hmotnostech od 600 kg do 26 tun, výjimečně i vyšších. Firma je schopna kromě klasických celovozových přeprav zajistit i přepravy kusových zásilek, kontejnerů, přepravy nadrozměrných zásilek, jakož i přepravy nebezpečného zboží podle úmluv ADR. Zvláštní zřetel je brán na výběr kvalitních dopravců s odpovídajícím technickým vybavením a kvalitním jízdním personálem. Samozřejmostí je odpovídající pojištění odpovědnosti dopravce. Samotná firma Milan Veselý - zasílatelství má také uzavřenu pojistku odpovědnosti za škody způsobené na přepravovaných zásilkách.


Jeden z kamionů vozového parku firmy

 
 

©
Milan Veselý-zasílatelství
2005
design..databoss